Køb af lejlighed

Det er kun andelshavere i A/B EIGI, der kan opskrive en person til den eksterne venteliste. Et medlem kan maksimalt opskrive 1 person på den eksterne venteliste.

Ønsker du at købe en andel i A/B EIGI og flytte ind i den hertil tilknyttede bolig, skal du sende udfyldt blanket vedrørende intern/ekstern venteliste til Qvortrup Administration A/S, Lyngbyvej 28, 2.tv, 2100 København Ø på følgende mailadresse: qa@qvortrup-adm.dk.

Køb og salg af lejligheder bliver udbudt via mail til de personer, der er opskrevet på ventelisten. Til alle der er registreret på ventelisten oplyses om den enkeltes plads på ventelisten samt frist for svar på henvendelsen og kontaktdata til sælger.

Potentielle købere kan henvende sig til sælger for at få fremvist lejligheden.

Vi skal opfordre alle interesserede købere til inden fristens udløb at få endeligt afklaret alle finansieringsaftaler, herunder evt. lån i pengeinstitut.

Lejligheden sælges først til interesserede på den interne venteliste efter registreret anciennitet. Såfremt ingen på den interne venteliste er interesseret, sker salg til den eksterne venteliste efter anciennitet.

Når frist for tilkendegivelse af interesse i henhold til ventelisten er udløbet, udarbejder administrator en overdragelsesaftale mellem sælger og køber.

Købesummen skal indbetales på foreningens konto. Kontonummeret oplyses i overdragelsesaftalen.

Alle købere og sælgere skal i forbindelse med handlen forevise fotolegitimation (pas eller kørekort) samt sundhedskort (Lov om hvidvaskning).

Vær opmærksom på, at administrators og bestyrelsens rolle kun er at tilvejebringe rammerne for køb og salg. Handlen foregår udelukkende mellem sælger og køber.