Installation af opvaske- og vaskemaskine

 

Anmodning om installation af opvaske- og vaskemaskine skal sendes til Bestyrelsen i AB EIGI. Ved anmodningen skal man kunne redegøre for overholdelse af følgende forudsætninger (underskrives nederst):

Gældende for både andelshavere og lejere:

 • Oplysning om placering af installationen (med tegning/skitse)
 • Tegning af forsikring, der dækker eventuelle skader i forbindelse med brug af maskinellet.
 • At arbejdet udføres af autoriseret installatør. Kopi af installationsregning skal tilsendes administrator.
 • At elinstallationen kan bære det forøgede forbrug. Arbejdet med el og vand skal udføres af autoriserede håndværkere.
 • Maskinerne skal være tilsluttet fast installation for vand og afløb.
 • Der skal opsættes oversvømmelsessikring på hanen, såfremt vaskemaskinen ikke er forsynet med ”aquastop”. Vandfast underlag under maskinen skal pålægges.
 • Vedligeholdelse af maskinellet påhviler fuldt ud andelshaver/lejer.
 • Der skal være tilstrækkelig udluftning i lokalet, så fugt undgås.

Bestyrelsen kan kræve at ejendommens byggesagkyndige vurderer installationen (før og/eller efter installationen). Denne vurdering betales af andelshaver/lejer. Vurderingen skal foretages hvis bestyrelsen mistænker ukorrekt installering, som i værste fald kan medføre vandskade af bygningskonstruktionen.

Kun gældende for lejere:

 • Nedtagning af nævnte installation efter påkrav fra andelsforeningen uden nærmere begrundelse, uanset tilladelse til at installationen er givet, eller såfremt andelsforeningen ønsker at installere badeværelse.
  Grund til nedtagningen kan være overbelastning af ledningsnettene, som kan resultere i lejeforhøjelse – også for lejere uden vaskemaskiner.
 • Reetablering efter installationen ved fraflytning påhviler fuldt ud lejer.