Skadedyrsbekæmpelse

 

TYPER AF SKADEDYR

Skadedyr kan være væggelus, kakerlakker, møl, hvepse, rotter, mus etc.

MELD TIL VICEVÆRTEN

Hvis man oplever, at man har skadedyr i sin lejlighed, skal dette straks meldes til viceværten, som lægger en slagplan for evt. bekæmpelse.

Hvis man selv forsøger at bekæmpe skadedyr uden viceværtens inddragelse, er dette for egen regning. Skadedyr spreder sig imellem lejligheder og skal derfor som udgangspunkt bekæmpes ved en fælles indsats.