Skimmelsvamp

HVORDAN OPSTÅR SKIMMELSVAMP?

Årsag til skimmelsvamp skyldes et fugtigt miljø. Skimmelsvampe kan ikke overleve uden konstant tilførsel af fugt. Årsagen til skimmelsvamp kan f.eks. være:

Manglende udluftning
Tørring af tøj i lejlighed
Dårligt udført badeværelse med manglende fuger eller vådrumsmembran
Utætte fuger i badeværelse
Bygningskonstruktionen er dårligt isoleret
Utætte vandindstallationer (herunder opvaske- og vaskemaskine)

HVEM HAR ANSVARET FOR AT FJERNE SKIMMELSVAMPEN

Hvis man har skimmelsvamp i sin lejlighed, er det som udgangspunkt ens eget ansvar. Hvis skimmelsvampen er et levn fra en tidligere ejer, kan man sagsøge den tidligere ejer uden at inddrage andels-boligforeningen i dette.

Hvis det kan bevises ved ekspertvurdering, at skimmelsvampen er opstået pga. en nabolejlighed, skal naboen og bestyrelsen kontaktes.

Hvis det kan bevises ved ekspertvurdering, at skimmelsvampen er opstået på anden vis, skal bestyrelsen kontaktes.

RÅDGIVNING

Hvis man har brug for en ekspertvurdering, kan man finde en byggesagkyndig selv, eller man kan kontakte den byggesagkyndige som er tilknyttet AB EIGI (kontaktoplysninger fremgår af www.ab-eigi.dk). Denne rådgivningsbistand er for egen regning.

Hvis man tror, at skimmelsvampen ikke kommer fra ens egen lejlighed, skal bestyrelsen varsles inden man iværksætter undersøgelser.