Forårs-Information – Bryggenet-altaner-kloak- generalforsamling

11. mar 2021

Kære beboere
Hermed følger orientering om diverse tiltag i ejendommen

 Bryggenet
Det ser nu ud til at elektrikerne gør fremskridt, så Bryggenet kan tilsluttes i maj.
For øjeblikket er der ved at blive opsat stik inde i alle de andelsboliger, der ønsker det – arbejdet bliver færdig fredag i næste uge. Der vil så være en lille opsamlingsrunde for de, der kiksede i første omgang.
Imens er stikket ved at blive installeret i alle erhvervslejemål og lejeboliger.
Skal man have flyttet stikket inde i sin lejlighed, bliver det for egen regning – Københavns EL kommer senere med oplysninger om dette.
Når så elektrikerne er færdig, kommer Bryggenet for at lave den endelige tilslutning fra Bryggenet til vores ejendoms anlæg.
I løbet af kort tid, vil der komme materiale ud, der oplyser om Bryggenet: Mulighed for Internet og TV og hvad skal man bruge for at få signalerne. Man kan allerede nu blive klogere på det, ved at gå på Bryggenets hjemmeside www.bryggenet.dk
Det kan oplyses, at Bryggenet samarbejder med bolignet om ruoter. Deres router koster kr. 39 pr. måned at leje, og med den behøver man ikke andet for at kunne komme på nettet (kan ses på www.bolignet.dk)
Og så skal det lige gentages:
Bryggenet er et tilbud! Man behøver ikke at tilslutte sig Bryggenet, hvis man ikke ønsker det. Der er intet til hinder for, at man fortsætter med sin hidtidige udbyder eller en ny.
Vi ser frem til at få sendt materiale ud om Bryggenet og til at få åbnet for forbindelsen, så alle der ønsker det, kan bruge den mulighed.
Vi ville gerne have holdt et beboermøde om Bryggenet – men det ser lidt svært ud pt. Muligvis indkalder vi så til et virtuelt møde, så man kan blive bedre orienteret og få lov til at spørge.

 Altaner
Det er nu 9 måneder siden, at ansøgningen om altaner blev sendt til kommunen til videre behandling. Vi har hørt, at vi ligger til, at kommunen ser på vores sag til maj.
Når der så kommer en tilbagemelding fra kommunen, ser vi på den og beslutter det videre forløb – helt efter hvad afgørelsen siger. Får vi hele planen godkendt, kan Altan.dk gå i gang med den videre planlægning. Kan kommunen ikke godkende dele af planen, skal vi måske køre en ny runde hos de andelshavere, det berører – og godkender kommunen ikke store dele af planen, skal vi måske i gang med en større runde i ejendommen.
Tiden må vise, hvad kommunen vil tillade, og dermed også hvordan det videre forløb vil blive.
Det kommunikerer vi ud, så snart vi ved det.
Nogle så måske TV-Lorry, hvor der blev sat fokus på den meget langsommelige sagsbehandling i kommunen, og hvor Nick Olsen gjorde opmærksom på vores ejendom i den anledning. Vi har spurgt en del til sagen hos Altan.dk, for at høre hvordan vores sag lå. Måske er det derfor, bestyrelsen fik en henvendelse fra Altan.dk om at medvirke i TV-Lorry, sådan at vi kunne henvise til Nick Olsen, der om nogen kender til altansagen i vores ejendom. Lad os håbe, at det kan være med til at gøre kommunen opmærksom på os – når nu ikke andet hjælper.
Selv om der for øjeblikket tales om en mere restriktiv altanpolitik – og det kunne se ud som om, at det bliver vedtaget på Rådhuset – forlyder det, at disse restriktioner ikke vil andrage projekter, der allerede er søgt om – og altså ikke skulle få nogen betydning for vores altan-projekt.
Man kan følge med i altan-sagens forløb på:
Gå ind på: www.altan.dk/kundenet
Brugernavn: 15996 – Adgangskode: adRrMqab

Kloakrenovering og gårdsanering
Alle kloakker og tilhørende rør udskiftes for øjeblikket.
Vi er snart færdig i den store gård med at udskifte kloakkerne. I løbet af et par uger er alle kloakker færdige – og så går der et par uger mere med at lægge fliser. 1. maj burde det være færdigt.
Derved har vi fået fjernet de over 100 år gamle kloakker og rør og fået gjort noget ved de kloakrør, der løber under huset, således at vores kloakker nu står som nye. Det har været en lang proces med støj og støv, som nu er ved at være overstået.
Derefter rydder vi sandkasserne og renoverer og maler træværket – både sandkasser og borde/bænke. Burene til tørring af tøj, har det været nødvendigt at fjerne, men der bliver opstillet tørrestativer i hver ende af gården. Derefter får alle vinduerne ned til kældrene en tur.
Hvilket sammen med den nye gårdbelysning kommer til at give vores gård et helt andet udtryk end før, og kommer til at være et glimrende grundlag for de videre tanker om gårdens indretning.
Så kommer turen til den lille gård. Omkring 1. maj starter kloak-arbejdet dér – og det varer et par måneder, før der er lagt fliser, og kloak-arbejdet er helt færdigt. I den periode er der ikke plads til parkering af ladcykler – der vil derfor blive etableret midlertidige pladser inde i den store gård. Før var det ikke muligt, at få cyklerne ind i gården, men vi har nu fået etableret en sliske op til gården.
Da vi startede med at lave kloakker i en del af gården, havde vi ikke tænkt, at det skulle blive så stor en operation. Men kloakkernes tilstand fik os på andre tanker, og derfor blev det altså så gennemgribende en renovering, hvor alt er skiftet ud. Det skulle gerne betyde, at der ikke bliver de store udgifter til kloakker i fremtiden, og at chancen for rotter i gårdene bliver væsentligt reduceret.

Generalforsamling
Onsdag den 21. april 2021, kl. 18.30
på adressen Radisson Scandinavia, Amager Boulevard 70
Alternativ dato, hvis myndighederne ikke tillader april-mødet: Onsdag d. 26. maj 2021 kl. 18.30 (samme sted).
Foreløbig er der følgende punkter til dagsordenen: Fastsættelse af andelskronen, ønske om tilladelse til hundehold og etablering af vandmålere (noget der er vedtaget på Generalforsamlingen i 2017, men endnu ikke gennemført). Der vil derudover være alle de andre faste punkter inkl. en snak om vedligeholdelsen.
På mødet vil deltage Michael Vedel, Andelsboligchef BRF-kredit, der vil rådgive omkring økonomi og andelskrone.
Vi udsender den nye valuarrapport, når den kommer og officiel indkaldelse med årsberetning og årsrapport (regnskab) følger også i nær fremtid.

 

Kontakt til bestyrelsen kan ske pr. mail til bestyrelsen@ab-eigi.dk

 Islands Brygge d. 12. marts 2021

Bestyrelsen

Resultat af generalforsamling 2021

Resultat af generalforsamling 2021

A/B Eigi afholdt generalforsamling den 26. maj 2021. Da der er mange, der efterspørger resultatet af forslag om fastsættelse af andelskronen samt forslag om hund, kan vi her løfte sløret for det: Andelskronen blev fastsat til kr. 9.500 pr. kvm. De andelshavere, der...

læs mere
Så er vi parat til Bryggenet i A/B EIGI

Så er vi parat til Bryggenet i A/B EIGI

Installeringen af Bryggenet i EIGI er nu ved at være færdiggjort. Derfor udsender vi denne information om funktionerne, forhold og priser. Onsdag d. 28. april kl. 19.00 bliver der afholdt orienteringsmøde. Dette foregår online, da vi jo ikke må mødes fysisk. Der...

læs mere