Information – Generalforsamling og andelsværdi

2. nov 2020

Kære beboere

 Salgsklausul. Vi har fundet noget, der måske kan hjælpe de, der gerne vil sælge nu, men som også gerne vil have del i den værdiforøgelse, der sker, hvis en kommende generalforsamling sætter andelsværdien op. Ifølge foreningens vedtægter er der en mulighed for at sælge sin andelsbolig nu og få reguleret prisen op senere.
Følgende eksempel kan illustrere det:
Man sælger sin lejlighed nu med ny andelshavers overtagelse d. 1. maj eller senere. Salgsprisen er kr. 6.000 pr. m2 (den nuværende andelsværdi) – men man får lavet en klausul (der kræver bestyrelsens godkendelse), hvori der står, at prisen reguleres op, hvis en forudgående generalforsamling beslutter at sætte andelskronen op.
Det betyder, at man så ikke ved salg nu går glip af en eventuel værdiforøgelse, som generalforsamlingen beslutter.
Det er lidt mere detaljeret end her beskrevet, men man kan henvende sig til bestyrelsen, hvis man ønsker at gøre brug af dette.

Vi nærmer os nu december, hvor en generalforsamling er planlagt efter endnu en udsættelse. Bestyrelsen udsatte generalforsamlingen da Corona-situationen gjorde, at vi følte os utrygge ved at holde et så stort arrangement – i håbet om at Corona ville udvikle sig positivt. Desværre har Corona udviklet sig voldsomt den forkerte vej siden da, så medmindre der sker en hurtig ændring i den rigtige retning, kan vi blive nødt til at aflyse årets generalforsamling.
Det besluttes i løbet af de kommende 14 dage.
Hvis generalforsamlingen ikke gennemføres d. 2. december, vil der ikke komme en ordinær generalforsamling for 2020, idet vi så nærmer os dagen for næste års generalforsamling. Den skal være afholdt senest i april måned 2021.
Vi kender jo ikke til udviklingen af Corona, men det er i hvert fald sikkert, at vi ikke kan undvære to års generalforsamlinger. Bl.a. er fastlæggelsen af andelskronen/andelsværdien noget, der bør komme endeligt på plads. Så en løsning bliver der fundet inden da! – Bl.a. må nu ABF komme på banen for at finde en løsning, der kan være tilfredsstillende og gennemføres så beboerdemokratiet opretholdes.

Andelsværdien. Hvad bliver så andelsværdien ved en generalforsamling? Det bestemmer flertallet på generalforsamlingen, og der er flere måder at betragte det på. Man kan se det som et rent økonomisk foretagende, og man kan ønske en lav andelsværdi af holdningsmæssige årsager – og der findes sikkert også noget derimellem.
Bestyrelsen er splittet i sagen. Der findes ønske om at holde andelsværdien på de 6.000 og ønske om at andelsværdien skal være kr. 8.200. Ved den endelige indkaldelse til generalforsamlingen vil bestyrelsen derfor komme med 2 forslag, der selvfølgelig begge vil blive begrundet.
Og så kan beboerne jo også komme med forslag, hvis man ikke er tilfreds med vores forslag.

Selv om bestyrelsen evt. skulle vælge at aflyse d. 2.december, glæder vi os virkelig meget til at få gjort andelsværdisnakken færdig. Vi er lige så kede af alle de aflysninger og udsættelser som alle andre.

Kontakt til bestyrelsen kan ske pr. mail til bestyrelsen@ab-eigi.dk

Islands Brygge d. 2. november 2020

 

Bestyrelsen

Resultat af generalforsamling 2021

Resultat af generalforsamling 2021

A/B Eigi afholdt generalforsamling den 26. maj 2021. Da der er mange, der efterspørger resultatet af forslag om fastsættelse af andelskronen samt forslag om hund, kan vi her løfte sløret for det: Andelskronen blev fastsat til kr. 9.500 pr. kvm. De andelshavere, der...

læs mere
Så er vi parat til Bryggenet i A/B EIGI

Så er vi parat til Bryggenet i A/B EIGI

Installeringen af Bryggenet i EIGI er nu ved at være færdiggjort. Derfor udsender vi denne information om funktionerne, forhold og priser. Onsdag d. 28. april kl. 19.00 bliver der afholdt orienteringsmøde. Dette foregår online, da vi jo ikke må mødes fysisk. Der...

læs mere