Tagudskiftning og nye dørtelefoner

4. sep 2018

I den her skrivelse, vil bestyrelsen bl.a. fortælle, hvad der er besluttet omkring det forestående tagarbejde,
der jo omfatter mere end blot tagudskiftningen, samt om udskiftningen af dørtelefonerne.

Tag mm.:
På årets generalforsamling vedtog vi et beløb, der skulle dække omkostningerne til hele tagprojektet inkl.
tag og facader. Vi har fået et licitationsresultat, der betyder at vi kan iværksætte diverse arbejder og stadig
have en rimelig god økonomisk sikkerhed. Men i bestyrelsen vælger vi ”at gå med livrem og seler”, så vi
ikke alligevel ender i økonomisk usikkerhed. Derfor har vi fået indarbejdet en aftale med entreprenøren
om, at visse arbejder først vedtages, når bestyrelsen har fået et overblik over økonomien i etape 1.
For lige meget hvor meget, man end sikrer sig, er det først når taget er pillet af, man kan se helt ned i konstruktionerne og opdage eventuelle nye problemer, der kan komme til at koste. Der er selvfølgelig i budgettet sat af til den slags – men man ved aldrig.

Så derfor ser planen ud som følger:
Vi starter i Lille Gård, hvor følgende bliver udført:

  • Opganges døre og blyindfattede vinduer renoveres og males – portene inde i gården får samme behandling
  • Facaderne pudses helt op og males
  • Alle gesimser og tagfødder bliver gennemrenoveret

Det betyder, at den lille gård kommer til at fremstå som ny op ad facaderne – derefter skal der arbejdes med gården i
grundplan.
Hvis økonomien holder – hvilket vi er forholdsvis sikre på – bliver også den store gård tilgodeset af at få facader helt pudset op og malet og at få gesimser og tagfødder renoveret.
Derimod har vi fravalgt, at få underfacaden ud mod gaderne med i projektet. Mest af økonomiske årsager
(vi vil ikke skulle ud i at skulle hæve boligafgiften) venter vi med videre arbejde med underfacaden, indtil vi
har helt styr på økonomien i hele tagprojektet.

Diverse orientering
Stilladset er ved at blive sat op på Islands Brygge/Gunløgsgade-hjørnet og 1. etapes tagudskiftningsarbejde
kan snart gå i gang.
I forbindelse med tagudskiftningen skal der også ske en omlægning af kabler fra Yousee og TDC, der begge
er i gang med at planlægge dette sammen med vores viceværter og tekniske rådgiver. Det kommer garanteret til at give noget bøvl, som vi vil holde jer orienteret om.
Af forskellige bygningstekniske årsager vil ikke alle depotrum på loftet blive udskiftet med trådbure, hvilket
betyder, at der nogle steder stadig vil være depotrum med trævægge. Det er endnu ikke helt afklaret, hvor
det kommer til at ske.
Tildeling af loftsrum/depotrum: I slutningen af hver etape vil alle beboerne i etapen få nærmere besked om
dette.

Etaperne
Tegningerne, der er udsendt, kan være svære at læse, derfor en præcisering:
Etape 1: Gun 1 – Islands Brygge 25 og 27 – Egi 2
Etape 2: Gun 3-5-7-9
Etape 3: Egi 4-6-8-10
Etape 4: Gun 11-13-15-17
Etape 5: Egi 12-14-16-18
Etape 6: Egi 20 – Isafjordsgade 6 og 8 – Gun 19

I forbindelse med hver etape udsender vi nærmere orientering om, hvad beboerne skal gøre. Det har desværre vist sig ret besværligt, at få beboerne til at rydde de ønskede områder for deres genstande i etape 1
– med masser af ekstra arbejde til viceværterne til følge. Det håber vi bliver bedre i de næste etaper.

Dørtelefonerne udskiftes nu.
Som det fremgik af vedligeholdelsesplanen, der blev vedtaget på generalforsamlingen, skal vores dørtelefoner udskiftes. Dette arbejde er i fuld gang nu.
Arbejdet er startet i denne uge (3. september) i Egilsgade 20, Isafjordsgade 6 og 8. Det fortsætter de kommende 8-10 uger, og i næste uge finder det sted i Gunløgsgade 19 – 17 – 15. Planen er at tage tre opgange
om ugen, indtil man er kommet hele vejen rundt om huset – altså er Gunløgsgade 13 – 11 – 9 så næste
etape og så fremdeles.
Der vil blive opsat og uddelt et varsel for de enkelte opgange en uge før arbejdet skal finde sted.
Det er vigtigt, at vores viceværter kan komme ind i lejligheden den pågældende dag, arbejdet finder sted.
Så kan I regne ud, at I ikke er hjemme den uge, skal viceværterne på anden vis kunne komme ind – kontakt
dem, hvis der er et problem.

Kontakt til bestyrelsen kan ske pr. mail til bestyrelsen@ab-eigi.dk
Åbningstid for personligt fremmøde i bestyrelseslokalet kælderen Gunløgsgade 3: Torsdag d. 6/9 og torsdag
d. 20/9 Kl. 17.00-18.00.
HUSK at bestyrelsen ikke svarer via Facebook.

Bestyrelsen

Resultat af generalforsamling 2021

Resultat af generalforsamling 2021

A/B Eigi afholdt generalforsamling den 26. maj 2021. Da der er mange, der efterspørger resultatet af forslag om fastsættelse af andelskronen samt forslag om hund, kan vi her løfte sløret for det: Andelskronen blev fastsat til kr. 9.500 pr. kvm. De andelshavere, der...

læs mere
Så er vi parat til Bryggenet i A/B EIGI

Så er vi parat til Bryggenet i A/B EIGI

Installeringen af Bryggenet i EIGI er nu ved at være færdiggjort. Derfor udsender vi denne information om funktionerne, forhold og priser. Onsdag d. 28. april kl. 19.00 bliver der afholdt orienteringsmøde. Dette foregår online, da vi jo ikke må mødes fysisk. Der...

læs mere