Tagudskiftning Starter Nu

10. aug 2018

Kære beboere
Så starter vi på tagudskiftningen – fra den 20. august opsættes de første stilladser på hjørnet af Gunløgsgade/Islands Brygge.
Sammen med denne skrivelse finde I orienteringsskrivelse fra vores tekniske rådgivere Bang og Beenfeldt –
her vil en del praktiske forhold være beskrevet og tidsplanen for hele ejendommen findes også her. Den
afviger ikke meget fra, hvad der tidligere er oplyst.

Valg af entreprenør
Efter overstået licitation blev det Hovedstadens Bygningsentreprise A/S, der er vores
entreprenør og altså skal udføre arbejderne på ejendommen.

Hvordan skal man som beboer forholde sig?
Når arbejdet i de enkelte etaper går i gang, vil der være en del, beboerne i etapen skal have gjort inden. Informationsskrivelsen fra Bang og Beenfeldt beskriver det, og denne skrivelse fra bestyrelsen uddyber noget.
Derudover vil de enkelte etaper også blive mindet om det forestående arbejde, inden det går i gang netop
dér.
Som tidligere nævnt skal alle loftsrum være helt tømt før tagarbejdet skal starte – så derfor skal man rydde
loftrummet. For at lette dette arbejde for den enkelte beboer, har vi gjort et par tiltag:

  • Når man skal rydde sit loftrum, vil der være mulighed for at opbevare effekter i de midlertidige personlige depotrum, vi har etableret i kældrene i den lille gård Etape 1 vil kunne benytte disse faciliteter fra 10. august og indtil deres eget depotrum er etableret på loftet – derefter skal de straks overflytte deres genstande fra det midlertidige depotrum til deres nye permanente depotrum. Det er meget vigtigt med hurtig rydning, så de kommende etaper også kan få glæde af mulighederne for opbevaring under tagarbejdet i deres opgang. Ønsker man at bruge denne mulighed skal man kontakte viceværterne, der vil anvise et af disse midlertidige depotrum (man kan først få tildelt et midlertidigt depotrum, når ens etape står for tur)
  • De genstande som man ikke ønsker at bevare, men heller ikke orker at bære ned, kan henstilles i opgangens tørrerum. Derefter sørger entreprenøren for at dette smides i en sliske og ned i containere. Men husk, at man selv skal sætte det på tørreloftet og i pæne bunker og sække – hvis det bare efterlades på loftsrummet får man en regning på udsmidningsarbejdet.

Cykler og andet skal være fjernet fra facaden i hele etapens forløb. Vi forsøger at få plads i cykelkældrene
ved en grovoprydning inden opstarten.

Cykler, Ladcykler og barnevogne.
Under hele etape 1 må der ikke (og det må der sådan set heller ikke bagefter) være barnevogne i hverken
Lille Gård, portene eller ved facaden udenfor. Der er derfor blevet etableret et par midlertidige kældre til
barnevogne på følgende steder: Kældrene bag skralderummene i kælderskakten Gunløgsgade 9/11 og Gunløgsgade 17-19 (husk at mærke barnevognene med navn og adresse). Henstillede barnevogne i byggeområdet fjernes uden varsel.
Ladcykler må under etape 1 henstilles i porten i Egilsgade 2.
Andre cykler skal placeres i den nyryddede cykelkælder i gården.

Parkering.
Der vil selvfølgelig blive færre p-pladser i vores gader i hele byggeperioden. Der skal opstilles mandskabsvogne, materialedepoter og containere som alt sammen fylder. Men det kan oplyses, at der findes en pkælder i Gunløgsgade, der altid har plads til en bil mere (med få undtagelser – bl.a. omkring nytår).

Orienteringer om tagprojektet undervejs.
Der vil løbende komme informationer om projektet. Dels som nyhedsbreve fra bestyrelsen til alle beboere,
dels som informationsskrivelser omkring de enkelte etaper, dels som skrivelser fra Bang og Beenfeldt og
entreprenøren vil oprette en hjemmeside, som alle kan komme ind på for at følge forløbet.
Vi udsender gerne vores materiale digitalt – så hvis ikke administrationen har din mailadresse, skal du sørge
for, at de får den.

Vi ser frem til nu at komme i gang med dette store projekt, som kommer til at give ejendommen væsentlige
forbedringer. Sammen med udskiftningen af faldstammer, renoveringen af hele rørsystemet, udskiftningen
af varmecentralen, rydningen af lofter og kældre er vi rigtig godt på vej til at få lavet et ”sundt” hus, hvor vi
derefter kan koncentrere os om at forbedre det, der direkte kan ses.
I kommende informationsskrivelser vil I høre nærmere om, hvilke følgearbejder tagarbejdet giver. Som økonomien ser ud, vil der nemlig nok være plads til at husets facader får en forskønnende omgang.
Men mere om det senere.

Kontakt til bestyrelsen kan ske pr. mail til bestyrelsen@ab-eigi.dk Der er sommerferie i juni/juli/august –
og derfor ikke åbningstid.
HUSK at bestyrelsen ikke svarer via Facebook.

Bestyrelsen

Resultat af generalforsamling 2021

Resultat af generalforsamling 2021

A/B Eigi afholdt generalforsamling den 26. maj 2021. Da der er mange, der efterspørger resultatet af forslag om fastsættelse af andelskronen samt forslag om hund, kan vi her løfte sløret for det: Andelskronen blev fastsat til kr. 9.500 pr. kvm. De andelshavere, der...

læs mere
Så er vi parat til Bryggenet i A/B EIGI

Så er vi parat til Bryggenet i A/B EIGI

Installeringen af Bryggenet i EIGI er nu ved at være færdiggjort. Derfor udsender vi denne information om funktionerne, forhold og priser. Onsdag d. 28. april kl. 19.00 bliver der afholdt orienteringsmøde. Dette foregår online, da vi jo ikke må mødes fysisk. Der...

læs mere